14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undervisningsmiljøloven § 7a

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø paragraf 7a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undervisningsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 316 af 05. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7a En elev kan klage over den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedets opgaver efter § 1 b, og over uddannelsesstedets ledelses opgaver efter § 1 c. Klagen skal være begrundet. Er eleven undergivet forældremyndighed, kan klage også indgives af forældremyndighedsindehaverne. Ved forældremyndighedsindehavernes klage inddrages eleven efter alder og modenhed.

•••

Stk. 2 Klage efter stk. 1 indgives til uddannelsesstedet. Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, vurderer, om der er grundlag for at give klager helt eller delvist medhold. Får klageren ikke fuldt ud medhold, sender den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, klagen og begrundelsen for afgørelsen og vurderingen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

•••

Stk. 3 Undervisningsministeren fastsætter regler om behandlingen af klagesager, herunder regler om tidsfrister for vurdering og videresendelse af klager.

•••
profile photo
Profilside