14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undervisningsmiljøloven § 1b

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø paragraf 1b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undervisningsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 316 af 05. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1b Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, fastsætter en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning, jf. dog stk. 2. Strategien revideres efter behov.

•••

Stk. 2 Skolebestyrelsen på folkeskoler og kommunale internationale grundskoler fastsætter en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning, som en del af værdiregelsættet, jf. § 44, stk. 4, i folkeskoleloven og § 12, stk. 2, i lov om kommunale internationale grundskoler. Er der ikke inden skoleårets begyndelse fastsat en antimobbestrategi, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en sådan, som gælder, indtil en antimobbestrategi bliver fastsat af skolebestyrelsen. Strategien revideres efter behov.

•••
profile photo
Profilside