14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1146 af 28. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Den person, hvis forhold undersøges, har ret til en bisidder efter eget valg.

•••

Stk. 2 Undersøgelseskommissionen kan beskikke en bisidder for den person, der er nævnt i stk. 1.

•••

Stk. 3 Undersøgelseskommissionen kan på ethvert tidspunkt bestemme, at den valgte bisidder ikke må fungere som sådan, og tilbagekalde en beskikkelse af en bisidder, hvis afgørende hensyn til den i stk. 1 nævnte person eller væsentlige hensyn til undersøgelsens gennemførelse taler for det.

•••
profile photo
Profilside