14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undersøgelsesbekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om undersøgelse af indsattes person og opholdsrum m.v. i kriminalforsorgens institutioner paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undersøgelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 106 af 30. January 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Hvis den indsatte ikke vil medvirke til, at der gennemføres recto-vaginalundersøgelse, eller hvis undersøgelsen af andre grunde ikke kan gennemføres, kan den indsatte i stedet udelukkes fra fællesskab under observation af en vagt efter reglerne i bekendtgørelse om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse.

•••
profile photo
Profilside