14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 10

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Efterforskning og indvinding skal finde sted på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde og således, at spild af råstoffer undgås.

•••

Stk. 2 Forinden indvinding og dertil sigtende foranstaltninger iværksættes, skal en plan for indvindingsvirksomheden, herunder produktionens tilrettelæggelse samt anlæg og eventuelle rørledninger hertil (indvindingsforanstaltninger m.m.), godkendes af klima-, energi- og forsyningsministeren.

•••

Stk. 3 Væsentlige ændringer og tilføjelser til en godkendt plan for indvindingsvirksomheden skal godkendes af klima-, energi- og forsyningsministeren, inden disse iværksættes. Reduktion i anlægs og rørledningers kapaciteter anses for en væsentlig ændring af en godkendt plan for indvindingsvirksomheden.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte vilkår ved godkendelser efter stk. 2 og 3.

•••

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ved godkendelser efter stk. 2 og 3 fastsætte vilkår om, at en rettighedshaver forpligtes til at indgå aftale med en anden rettighedshaver om investering i plads- og vægtkapacitet på ejerens anlæg, herunder vilkår om, at aftalen skal indeholde vilkår om brugsret til anlæg og installationer, om tilbagekøbsret og om betaling for plads- og vægtkapacitet.

•••

Stk. 6 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ved behandling af ansøgninger efter stk. 2 og 3 videregive fortrolige oplysninger i godkendelsessagen til en anden rettighedshaver med henblik på dennes vurdering af tredjepartsadgang til de anlæg og installationer, der er omfattet af ansøgningen. Forinden videregivelsen hører ministeren ejeren af de anlæg og installationer, der er omfattet af ansøgningen, om karakteren og omfanget af de fortrolige oplysninger i sagen. Modtageren af sådanne oplysninger har tavshedspligt. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse. Indgås der ikke aftale om tredjepartsadgang, skal modtageren tilbagelevere originaler og kopier og slette alle elektroniske kopier af modtagne oplysninger, herunder modtagne oplysninger i bearbejdninger og analyser, senest samtidig med modtagerens meddelelse om ikke at ville indgå aftale om at udnytte kapaciteter i anlæg og installationer til tredjepartsadgang.

•••
profile photo
Profilside