14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 30

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan helt eller delvis tilbagekalde en tilladelse efter denne lov

  • 1) såfremt de i denne lov eller de i medfør af loven fastsatte bestemmelser, vilkår eller påbud ikke overholdes,

  • 2) såfremt der i en ansøgning om tilladelse er givet urigtige eller vildledende oplysninger,

  • 3) såfremt rettighedshaveren tages under rekonstruktionsbehandling eller erklæres konkurs.

•••

Stk. 2 Kan forholdet afhjælpes af rettighedshaveren, kan tilbagekaldelse i henhold til stk. 1, nr. 1, først ske efter, at klima-, energi- og forsyningsministeren har givet påbud om inden en nærmere fastsat frist at afhjælpe forholdet, og påbudet ikke er efterkommet.

•••
profile photo
Profilside