14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 3

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan meddele tilladelse for et tidsrum af indtil 3 år til at foretage bestemte typer af forundersøgelser med henblik på efterforskning og indvinding af de af loven omfattede råstoffer eller med henblik på anvendelse af undergrunden til lagring eller andre formål end indvinding. Tilladelsen skal angive de områder, den omfatter.

•••

Stk. 2 Der kan kun gives tilladelse efter stk. 1 til forundersøgelser med henblik på efterforskning og indvinding af kulbrinter inden for det på bilag 1 angivne område. Tilladelsen kan uanset stk. 1 ikke meddeles for et tidsrum, der strækker sig ud over den i § 13, stk. 6, fastsatte dato.

•••
profile photo
Profilside