14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 2a

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 2a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2a Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler eller træffer bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver og beslutninger om naturbeskyttelse på dansk søterritorium i dansk eksklusiv økonomisk zone og på dansk kontinentalsokkelområde.

•••
profile photo
Profilside