14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Undergrundsloven § 28a

Uddrag fra forarbejderne til undergrundsloven § 28a:

(§ 28 a) Bestemmelsen har til formål at samle reglerne for implementering af VVM-direktivet (85/337/EØF) samt dele af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet for projekter på havområdet omfattet af undergrundsloven. Ved havområdet forstås dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde. ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.