14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 24g

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 24g

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24g Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter ansøgning fra en rettighedshaver godkende, at en tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer, herunder kulbrinter, eller en tilladelse til efterforskning og anvendelse af undergrunden til lagring eller andre formål end indvinding opdeles i to eller flere tilladelser omfattende områder inden for den oprindelige tilladelses areal. Tilladelsens vilkår og betingelser vil være gældende for de enkelte områder efter opdelingen.

•••

Stk. 2 Opdeling af området for en tilladelse, jf. stk. 1, må ikke føre til deling af en forekomst eller til deling af en geologisk struktur, der kan benyttes eller benyttes til lagring eller andre formål end indvinding af råstoffer, hvis opdelingen vanskeliggør en hensigtsmæssig udnyttelse af den pågældende forekomst eller en hensigtsmæssig anvendelse af den pågældende geologiske struktur.

•••
profile photo
Profilside