14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 24c

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 24c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24c Klima-, energi- og forsyningsministeren kan til enhver tid anmode rettighedshaveren til en tilladelse omfattet af denne lov om at dokumentere, at denne er i besiddelse af den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at kunne udføre de aktiviteter, der er omfattet af tilladelsen, jf. § 24 a.

•••

Stk. 2 Kan en eller flere af de deltagere, der i forening udgør en rettighedshaver til en tilladelse, jf. stk. 1, ikke dokumentere at have fornøden teknisk og finansiel kapacitet, kan klima-, energi- og forsyningsministeren give påbud om, at forholdet afhjælpes inden en nærmere fastsat frist. Der kan endvidere gives påbud om helt eller delvis at indstille virksomheden.

•••
profile photo
Profilside