14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 23n

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 23n

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23n Hvis en tilladelse til lagring af CO2 tilbagekaldes i medfør af § 23 m eller § 30, stk. 1, meddeler klima-, energi- og forsyningsministeren enten en ny tilladelse til lagring til en anden rettighedshaver eller lukker CO2-lagringslokaliteten.

•••

Stk. 2 Indtil meddelelsen af en ny CO2-lagringstilladelse overtager klima-, energi- og forsyningsministeren midlertidigt alle forpligtelser vedrørende CO2-lagringslokaliteten.

•••

Stk. 3 Hvis klima-, energi- og forsyningsministeren beslutter, at CO2-lagringslokaliteten skal lukkes, overtager klima-, energi- og forsyningsministeren ansvaret for CO2-lagringslokaliteten.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan pålægge den tidligere rettighedshaver at betale omkostningerne forbundet med overtagelse af forpligtelserne vedrørende CO2-lagringslokaliteten efter stk. 2 og ansvaret for CO2-lagringslokaliteten efter stk. 3.

•••
profile photo
Profilside