14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 23l

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 23l

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23l Rettighedshaveren skal udarbejde og følge en efterbehandlingsplan for perioden efter lukning af CO2-lagringslokaliteten, indtil ansvarsoverdragelse efter § 23 o finder sted. Efterbehandlingsplanen skal godkendes af klima-, energi- og forsyningsministeren.

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler for indholdet af efterbehandlingsplanen.

•••
profile photo
Profilside