14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 23k

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 23k

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23k Lukning af en CO2-lagringslokalitet kan kun ske efter klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse.

•••

Stk. 2 En CO2-lagringslokalitet lukkes,

  • 1) hvis de relevante betingelser i CO2-lagringstilladelsen er opfyldt,

  • 2) efter ansøgning fra rettighedshaveren, eller

  • 3) hvis klima-, energi- og forsyningsministeren træffer afgørelse herom i medfør af § 23 n, stk. 1, efter tilbagekaldelse af en CO2-lagringstilladelse.

•••

Stk. 3 Efter lukning af en CO2-lagringslokalitet er rettighedshaveren ansvarlig for at forsegle lagringslokaliteten og fjerne injektionsanlæggene.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler for, under hvilke betingelser en CO2-lagringslokalitet kan lukkes.

•••
profile photo
Profilside