14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udstykningsloven § 40

Lov om udstykning og anden registrering i matriklen paragraf 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udstykningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 769 af 07. juni 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Når der foreligger særlige omstændigheder, kan Geodatastyrelsen træffe beslutning om, at omkostningerne ved skelforretningen helt eller delvis skal betales af staten. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler herom. Bekendtgørelse om skelforretninger

•••

Stk. 2 Geodatastyrelsens beslutning kan påklages til energi-, forsynings- og klimaministeren.

•••
profile photo
Profilside