14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udstykningsloven § 30

Lov om udstykning og anden registrering i matriklen paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udstykningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 769 af 07. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Geodatastyrelsen kan kun nægte at registrere ejendomsberigtigelse, udstykning, matrikulering, arealoverførsel, sammenlægning, fraskillelse af andel i fælleslod og matrikulære forandringer nævnt i regler fastsat i medfør af § 25, stk. 4, hvis

  • 1) §§ 18-20 ikke er overholdt,

  • 2) de matrikulære forandringer ikke kan tinglyses, jf. § 25, stk. 1,

  • 3) de oplysninger m.v., som efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven er nødvendige for registreringen, ikke foreligger eller

  • 4) Geodatastyrelsen ikke har modtaget beløb, der er krævet forudbetalt efter regler fastsat i medfør af § 47, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside