14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udstykningsloven § 23

Lov om udstykning og anden registrering i matriklen paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udstykningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 769 af 07. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Tinglysningsretten skal ved tinglysning af dokumenter om adkomst, pant eller brugsret vedrørende fast ejendom påse, at bestemmelserne i § 14, § 15, 1. pkt., og § 16 overholdes. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren nærmere regler om grundlaget for kontrollen.

•••
profile photo
Profilside