14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udstykningsloven § 16

Lov om udstykning og anden registrering i matriklen paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udstykningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 769 af 07. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Der må ikke stiftes brugsret over et areal for et længere tidsrum end

  • 1) 30 år, såfremt arealet udgør en del af en samlet fast ejendom, eller

  • 2) 10 år, såfremt arealet udgør en del af en umatrikuleret ejendom.

•••

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke gælder, når retten angår anbringelse af en teknisk indretning på et areal af ubetydelig størrelse.

•••
profile photo
Profilside