14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Udstykningsafgiftsloven § 4

Uddrag fra forarbejderne til udstykningsafgiftsloven § 4:

Til § 4
Ad stk. 1 Paragraffen har til formål at give matrikelmyndigheden hjemmel til at opkræve morarenter. En sådan hjemmel savnes i den gældende udstykningsafgiftslov. Det følger af forslaget, at hvis afgiften ikke er indbetalt rettidigt, kan matrikelmyndigheden kræve morarenter, uden at der først skal påbegyndes en retsforfølgnin...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.