14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Udstykningsafgiftsloven § 3

Uddrag fra forarbejderne til udstykningsafgiftsloven § 3:

Til § 3
Matrikelmyndigheden vil efter forslaget kunne fastsætte regler for afgiftens opkrævning og betaling. Denne bestemmelse afløser den gældende lovs § 4, stk. 3. Opkrævning vil som hidtil normalt ske samtidig med meddelelsen om, at den nye ejendom er registreret i matriklen. Efter forslaget kan afgiften kræves forudbetalt, hvilket sva...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.