Bøger, som nævner Udstationeringsloven § 4

- Side 296 -

...fokus på social dumping. Afdækningen baserer sig således på en antagelse om, at i det omfang vikarkonstellationerne og disses enkelte begreber afgrænses forskelligt, vil det enten føre til en åbning for social dumping inden for et arbejdsområde, hvor der ellers var hjemmel til at sikre den udstationerede arbejdstager samme vilkår, som dem der gæl-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 297 -

...2. Bestemmelsen vedrører situationen, hvor arbejdstageren udstationeres til et forretningssted, i en virksomhed inden for samme koncern eller i en virksomhed, der på lignende måde har tilknytning til den virksomhed, der foretager udstationeringen. Som det fremgår ovenfor, omfatter artikel 3, stk. 9, ikke denne gruppe af udstationerede arbejdstagere.

Læs på Jurabibliotek