14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udstationeringsloven § 9a

Lov om udstationering af lønmodtagere m.v. paragraf 9a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udstationeringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1144 af 14. September 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation, LBK nr. 1144 af 14/9 2018, står der ved en fejl "udsættes for en anden ugunstig behandling".
Det fremgår af § 1, nr. 26, i ændringslov nr. 626 af 8/6 2016, at bestemmelsen blev vedtaget med ordene "udsættes for anden ugunstig behandling" (uden "en").

§9a Lønmodtagere, der under en udstationering til Danmark afskediges eller udsættes for anden ugunstig behandling, fordi de har rejst en sag om løn- og arbejdsvilkår som omhandlet i §§ 5 og 6 eller en eventuel dansk kollektiv overenskomst, som disse måtte være omfattet af, kan tilkendes en godtgørelse.

•••

Stk. 2 Lønmodtagere, der efter en udstationering fra Danmark til et andet EU- eller EØS-land afskediges eller udsættes for anden ugunstig behandling, fordi de har rejst en sag om løn- og arbejdsvilkår, som de i medfør af værtsarbejdslandets lovgivning eller kollektive overenskomster, som gennemfører udstationeringsdirektivets artikel 3, har været berettiget til under udstationeringen i det land, hvortil de er eller har været udstationeret, kan tilkendes en godtgørelse.

•••
profile photo
Profilside