14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udstationeringsloven § 7b

Lov om udstationering af lønmodtagere m.v. paragraf 7b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udstationeringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1144 af 14. September 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7b En virksomhed skal ikke foretage anmeldelse efter § 7 a, hvis

  • 1) levering af tjenesteydelsen ikke varer over 8 dage,

  • 2) levering af tjenesteydelsen sker som led i levering af et teknisk anlæg eller en teknisk installation og

  • 3) lønmodtageren har til opgave og er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

•••

Stk. 2 Levering af en tjenesteydelse i form af vejtransport af gods eller passagerer er ikke omfattet af anmeldelsespligten i § 7 a, stk. 1 og 2, og regler fastsat i medfør af § 7 a, stk. 6. Bekendtgørelse om undtagelser fra anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) (Kortvarige udstationeringer)

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at visse kortvarige leveringer af tjenesteydelser undtages fra anmeldelsespligten efter § 7 a.

•••
profile photo
Profilside