Udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1015 af 28. juni 2022

§ 10

Er den dømte på fri fod, indgives ansøgning om benådning til kriminalforsorgsområdet, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet indhenter en udtalelse fra politidirektøren og afgiver en indstilling til Direktoratet for Kriminalforsorgen om, hvorvidt den dømte bør benådes.

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet indkalder den dømte til en samtale, medmindre det efter indholdet af ansøgningen ikke er nødvendigt.

Stk. 4 Den dømte skal opfordres til at oplyse, om fuldbyrdelsen af fængselsstraffen ønskes udsat, hvis ansøgningen afslås.

Stk. 5 Der kan indhentes en udtalelse fra retten eller statsadvokaten.