Udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1015 af 28. juni 2022

Behandling af en ansøgning om udsættelse
§ 1

Afgørelse om udsættelse træffes af det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte skal udstå straffen. Er der ikke taget stilling til, hvor straffen skal fuldbyrdes, træffes afgørelsen om udsættelse af det kriminalforsorgsområde, som skal tage stilling til, hvor straffen skal fuldbyrdes, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Afgørelse om udsættelse træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet, jf. stk. 1, hvis den dømte samtidig ansøger om benådning, eller der bliver spørgsmål om foreløbig udsættelse med henblik på eventuel efterfølgende benådning eller om udsættelse indtil videre.

Stk. 3 Spørgsmål om tilbagekaldelse af en tilladelse til udsættelse behandles af kriminalforsorgsområdet, jf. stk. 1. Tilbagekaldelse af en foreløbig udsættelse med henblik på eventuel efterfølgende benådning skal dog forelægges for Direktoratet for Kriminalforsorgen til afgørelse.

Stk. 4 Ansøgning om udsættelse med at fuldbyrde forvandlingsstraf for bøde behandles i overensstemmelse med reglerne i bødebekendtgørelsens kapitel 3 om henstand med betaling af bøden.