14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udligningsloven § 27

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udligningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 63 af 19. januar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Det beskatningsgrundlag, der indgår i beregning af tilskud og bidrag for tilskudsåret efter denne lov, jf. §§ 2 og 14, opgøres på grundlag af det udskrivningsgrundlag, kommunerne budgetterer med for tilskudsåret, jf. § 7 i lov om kommunal indkomstskat, og Social- og Indenrigsministeriets skøn over de afgiftspligtige grundværdier i kommunen.

•••

Stk. 2 Det endeligt opgjorte beskatningsgrundlag for en kommune, jf. § 24, stk. 7, opgøres på grundlag af det provenu af indkomstskat for tilskudsåret, som indgår ved beregning af efterregulering af kommunal indkomstskat, jf. § 16, stk. 2, i lov om kommunal indkomstskat, divideret med kommunens udskrivningsprocent for tilskudsåret tillagt en af social- og indenrigsministeren fastsat andel af de afgiftspligtige grundværdier, jf. § 26.

•••
profile photo
Profilside