Udligningsloven § 26

Denne konsoliderede version af udligningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Lov nr. 499 af 07. juni 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 19. januar 2021,
som ændret ved lov nr. 2052 af 19. december 2020 og lov nr. 679 af 03. juni 2023

§ 26

I denne lov forstås ved:

 • 1) Beskatningsgrundlag for en kommune:
  Provenuet af kommunens indkomstskat divideret med udskrivningsprocenten og tillagt en af social- og indenrigsministeren fastsat andel af de afgiftspligtige grundværdier for henholdsvis produktionsjord og øvrige ejendomme. For tilskudsårene 2024-2028 beregnes beskatningsgrundlaget som provenuet fra kommunens indkomstskat divideret med udskrivningsprocenten og tillagt en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat andel af de beregningstekniske grundværdier i henhold til stk. 2-4 for henholdsvis produktionsjord og øvrige ejendomme.

 • 2) Beskatningsniveau for en kommune:
  Summen af provenuet af kommunens indkomstskat og grundskyld divideret med beskatningsgrundlaget.

 • 3) Beregningsåret:
  Det regnskabsår, der ligger forud for det år, tilskuddet vedrører (tilskudsåret).

 • 4) Hovedstadsområdet:
  Det område, der omfattes af kommunerne: København, Frederiksberg, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Albertslund, Hvidovre, Høje Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Rudersdal, Ishøj, Tårnby, Vallensbæk, Allerød, Furesø, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Egedal, Lejre, Greve, Køge, Roskilde, Solrød og Stevns.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter beregningstekniske grundværdier for henholdsvis produktionsjord og øvrige ejendomme, jf. stk. 1, nr. 1, 3. pkt., til brug for udmeldingen af tilskud og udligning for tilskudsårene 2024-2028.

Stk. 3 Til brug for udmeldingen af tilskud og udligning for 2024 fastsættes de beregningstekniske grundværdier for 2024 i et scenarium, hvor stigningsbegrænsningen fortsat er gældende. De beregningstekniske grundværdier for 2024 fastsættes én gang for alle.

Stk. 4 For tilskudsårene 2025, 2026, 2027 og 2028 fastsættes de beregningstekniske grundværdier som de beregningstekniske grundværdier for 2024 ganget med en stigningstakt for hver enkelt kommune. Denne stigningstakt beregnes som den procentvise ændring fra 2024 til det pågældende tilskudsår i det seneste skøn for grundværdierne, som er afgiftspligtige efter ejendomsskatteloven.