Bøger, som nævner Udligningsloven § 15

Lov om kommunernes styrelse (3. udg.)
Forfattere: Hans B. Thomsen, Lise Brandi-Hansen, Christina Ekmann og Christian Vigh
Udgivelsesdato: 26. aug 2022
DJØF Forlag

Bemærk, at § 15 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 15, om det har en betydning.

Skærpet krav om budgetmæssig balance

- Side 642 -

...denne bestemmelse skal indtægterne (ekskl. anlægsindtægter) i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag være større end eller lig med driftsudgifterne, som de fremgår af hovedkonto 0 og 2-7 i budget- og regnskabssystemet, idet der dog ved opgørelsen af indtægterne ses bort fra reduktion af statens bloktilskud i henhold til udligningslovens § 15.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...for den midlertidige nedsættelse af bloktilskuddet, som finder sted ved salg af forsyningsvirksomheder m.v., jf. udligningslovens § 15, stk. 1 og 2. Kommuner med en midlertidig bloktilskudsnedsættelse har således adgang til at have et underskud svarende til nedsættelsen af bloktilskuddet. Se »Budget- og regnskabssystem for kommuner«, afsnit 5.2.1.

Læs på Jurabibliotek