14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udligningsloven § 21d

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner paragraf 21d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udligningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 63 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21d Social- og indenrigsministeren kan yde støtte til driftsselskabet bag en afløserfærge til at dække et eventuelt driftsunderskud ved en afløserfærge, som er under udvikling i samarbejde med Færgesekretariatet.

•••

Stk. 2 Støtte ydes i form af tilskud.

•••

Stk. 3 Støtte til at dække et eventuelt driftsunderskud ved en afløserfærge kan ydes i perioden 2022-2026 inden for en samlet ramme på maksimalt 15 mio. kr.

•••

Stk. 4 Social- og indenrigsministeren fastlægger de nærmere betingelser for ydelse af støtte til at dække et eventuelt driftsunderskud i en aftale med driftsselskabet bag afløserfærgen.

•••
profile photo
Profilside