14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udligningsloven § 18

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udligningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 63 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Social- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet fordeles af social- og indenrigsministeren efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskudsrammen udgør 554,6 mio. kr. og reguleres fra og med 2007 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

•••
profile photo
Profilside