14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udleveringsloven § 57

Lov om udlevering til og fra Danmark (udleveringsloven) paragraf 57

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udleveringsloven og bygger på lov nr. 117 af 11. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§57 I sager, hvor rigsadvokaten før lovens ikrafttræden har udstedt en europæisk arrestordre, udsteder retten på anklagemyndighedens anmodning en europæisk arrestordre, når betingelserne herfor er opfyldt. Retten kan træffe afgørelse herom uden afholdelse af retsmøde.

•••
profile photo
Profilside