14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udleveringsloven § 39

Lov om udlevering til og fra Danmark (udleveringsloven) paragraf 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udleveringsloven og bygger på lov nr. 117 af 11. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Retten kan undtagelsesvis beslutte, at udlevering udsættes midlertidigt af tungtvejende humanitære grunde, f.eks. hvis der er vægtige grunde til at antage, at den klart ville bringe den pågældendes liv eller helbred i fare. Udleveringen skal gennemføres, så snart disse grunde ikke længere foreligger.

•••

Stk. 2 Retten kan beslutte, at udlevering udsættes midlertidigt, hvis den, der begæres udleveret, skal strafforfølges her i landet, eller hvis den pågældende skal afsone straf her i landet.

•••
profile photo
Profilside