14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udleveringsloven § 3

Lov om udlevering til og fra Danmark (udleveringsloven) paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udleveringsloven og bygger på lov nr. 117 af 11. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Udlevering kan ikke finde sted, når den, der begæres udleveret, her i landet, i et nordisk land eller i en medlemsstat i Den Europæiske Union er dømt eller frifundet for den samme strafbare handling.

•••

Stk. 2 Tilsvarende gælder, hvis den, der begæres udleveret, her i landet er benådet for handlingen.

•••

Stk. 3 Udlevering kan endvidere afslås, hvis den, der begæres udleveret, er dømt eller frifundet for handlingen i et land uden for Norden og Den Europæiske Union.

•••

Stk. 4 Afslag på udlevering efter stk. 1 og 3 er betinget af, at dommen er blevet fuldbyrdet, er ved at blive fuldbyrdet eller ikke længere kan fuldbyrdes efter lovgivningen i domslandet.

•••
profile photo
Profilside