14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Udleveringsloven § 22

Uddrag fra forarbejderne til udleveringsloven § 22:

Til § 22
Det følger af den gældende bestemmelse i udleveringslovens § 3, stk. 3, at udlevering til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse for flere strafbare forhold kan finde sted, selv om betingelserne i §§ 2 og 2 a og § 3, stk. 1 og 2, kun er opfyldt med hensyn til ét af forholdene. Det foreslås i § 22, at udlevering til strafforfølgning eller straffu...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.