14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udleveringsloven § 22

Lov om udlevering til og fra Danmark (udleveringsloven) paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udleveringsloven og bygger på lov nr. 117 af 11. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Udlevering til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse for flere strafbare forhold kan finde sted, selv om betingelserne i §§ 18-21 kun er opfyldt med hensyn til ét af forholdene.

•••
profile photo
Profilside