Bøger, som nævner Udlændingeloven § 50a

Bemærk, at § 50a blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 50a, om det har en betydning.

3.5. Retspraksis

- Side 37 -

...truffet af udlændingemyndighederne. De fleste vigtige afgørelser på udlændingeområdet offentliggøres i UfR (almindelige emner), TfK (udvisningssager) og TFA (sager med en familieretlig vinkel). Mens domme i almindelighed anses for at have betydelig retskildeværdi, beror det på en nærmere vurdering, om en konkret dom må antages at have præjudikatværdi.

Læs på Jurabibliotek