Udlændingeloven § 26

Denne konsoliderede version af udlændingeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 226 af 08. juni 1983,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1205 af 25. august 2022,
som ændret ved lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 601 af 14. juni 2011, lov nr. 721 af 27. april 2021, lov nr. 2623 af 28. december 2021, lov nr. 452 af 20. april 2022, lov nr. 696 af 24. maj 2022, lov nr. 893 af 21. juni 2022, lov nr. 332 af 28. marts 2023, lov nr. 333 af 28. marts 2023 og lov nr. 486 af 13. maj 2023

§ 26

Ved afgørelsen om udvisning efter §§ 25 a-25 c skal der tages hensyn til, om udvisningen må antages at virke særlig belastende, navnlig på grund af

  • 1) udlændingens tilknytning til det danske samfund,

  • 2) udlændingens alder, helbredstilstand og andre personlige forhold,

  • 3) udlændingens tilknytning til herboende personer,

  • 4) udvisningens konsekvenser for udlændingens herboende nære familiemedlemmer, herunder i relation til hensynet til familiens enhed,

  • 5) udlændingens manglende eller ringe tilknytning til hjemlandet eller andre lande, hvor udlændingen kan ventes at tage ophold, og

  • 6) risikoen for, at udlændingen uden for de i § 7, stk. 1 og 2, eller § 8, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde vil lide overlast i hjemlandet eller andre lande, hvor udlændingen kan ventes at tage ophold.

Stk. 2 En udlænding skal udvises efter §§ 22-24 og 25, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. dog § 26 b.