14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlændingeloven § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlændingeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1205 af 25. august 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Følgende udlændinge er fritaget for krav om arbejdstilladelse:

  • 1) Udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land, jf. § 1.

  • 2) Udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, jf. §§ 2 og 6.

  • 3) Udlændinge med tidsubegrænset opholdstilladelse.

  • 4) Udlændinge med opholdstilladelse efter §§ 7, 8, 9, 9 b, 9 d eller 9 e eller § 9 q, stk. 2 og 3.

  • 5) Udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er meddelt i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter § 9 b.

  • 6) Udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 c, når tilladelsen er meddelt en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 7.

  • 7) Udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, § 9 m, jf. dog § 9 m, stk. 2, 1. pkt., og § 9 n, når tilladelsen er meddelt som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person.

  • 8) Udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 4, når arbejdet er naturligt knyttet til udlændingens ophold her i landet på dette opholdsgrundlag.

•••

Stk. 2 En udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 4 og 5, nr. 7, litra a og b, og nr. 14, litra b, er fritaget for arbejdstilladelse til bibeskæftigelse, hvis bibeskæftigelsen har sammenhæng med den beskæftigelse, som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse. En udlænding med opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 2, er fritaget for arbejdstilladelse til bibeskæftigelse, hvis bibeskæftigelsen har sammenhæng med den ph.d.-uddannelse, som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse.

•••

Stk. 3 Udlændinge- og integrationsministeren kan bestemme, at andre udlændinge er fritaget for krav om arbejdstilladelse. Udlændingebekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside