Bøger, som nævner Udlændingeloven § 11a

3.2. Kriminalitet som udelukkelses- eller karensgrund (§ 11, stk. 3, nr. 2 og 3, og stk. 9)

- Side 225 -

Udlændinge, som idømmes straf eller andre strafferetlige retsfølger i mindre omfang end efter § 11, stk. 3, nr. 2 og 3, rammes af karensperioder, jf. UDL § 11, stk. 9 (karensperioderne er angivet i UDL §§ 11 a og 11 b og vil ikke blive omtalt nærmere).

Læs på Jurabibliotek