14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlændingeloven § 18a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlændingeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18a En opholdstilladelse bortfalder, når en udlænding erhverver dansk indfødsret.

•••

Stk. 2 En udlænding, hvis danske indfødsret er blevet frakendt ved dom efter § 8 A i lov om dansk indfødsret, kan generhverve den opholdstilladelse, der er bortfaldet efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Generhvervelse efter stk. 2 er betinget af, at der ikke ville være grundlag for at inddrage den opholdstilladelse, der er bortfaldet efter stk. 1, jf. § 19.

•••
profile photo
Profilside