14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlændingebekendtgørelsen § 25

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlændingebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 744 af 22. April 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Arbejdstilladelse gives til udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, jf. dog § 24, stk. 1, nr. 8, og til udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 2, nr. 1, eller § 9 p.

•••

Stk. 2 Arbejdstilladelse kan i øvrigt efter ansøgning gives til udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1 og 5§§ 9 i og 9 l, der ikke er fritaget for krav om arbejdstilladelse. Ved afgørelsen heraf skal der navnlig tages hensyn til formålet med ansøgningen.

•••

Stk. 3 Arbejdstilladelse gives til udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f.

•••

Stk. 4 Arbejdstilladelse kan endvidere efter ansøgning gives til en udlænding med ophold uden for landet, hvis udlændingen ville have opfyldt betingelserne for at få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1-9, 11 eller 14, eller § 9 i, stk. 2, nr. 1, hvis udlændingen havde haft ophold her i landet. En udlænding, der har arbejdstilladelse efter 1. pkt., og som har indgået aftale om et nyt ansættelsesforhold, kan efter indgivelse af ansøgning om arbejdstilladelse i medfør af det nye ansættelsesforhold arbejde i tiden, indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles arbejdstilladelse. Ansøgning om ny arbejdstilladelse skal indgives senest på det tidspunkt, hvor udlændingen påbegynder nyt arbejde.

•••

Stk. 5 En udlænding med arbejdstilladelse efter stk. 4, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 4 og 5 og nr. 11, litra b, er fritaget for arbejdstilladelse til bibeskæftigelse, hvis bibeskæftigelsen har sammenhæng med den beskæftigelse, som danner grundlag for udlændingens arbejdstilladelse. En udlænding med arbejdstilladelse efter stk. 4, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 2, nr. 1, er fritaget for arbejdstilladelse til bibeskæftigelse, hvis bibeskæftigelsen har sammenhæng med den ph.d.-uddannelse, som danner grundlag for udlændingens arbejdstilladelse.

•••
profile photo
Profilside