14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlændingebekendtgørelsen § 21

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlændingebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 744 af 22. April 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Særlige bestemmelser
Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, til mindreårige udlændinge med mulighed for varigt ophold hos andre end forældremyndighedens indehaver gives med henblik på følgende:

  • 1) Adoption, hvor adoptionsansøgeren er godkendt som adoptant, hvor barnet ligger inden for godkendelsen, og hvor adoptionsansøgeren har samtykket i at modtage barnet.

  • 2) Ophold hos barnets nærmeste familie, når der foreligger en særlig begrundelse for, at barnet ikke kan bo hos forældrene eller andre nære slægtninge i hjemlandet.

  • 3) Ophold hos andre, når ganske særlige omstændigheder foreligger, og når plejeforholdet anbefales af kommunalbestyrelsen på grundlag af en tilsvarende undersøgelse som ved adoption af udenlandske børn, eller vedrørende børn over 14 år, når plejeforholdet på grundlag af andre oplysninger må anses for betryggende.

•••

Stk. 2 Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2 og 3, er betinget af, at plejeforældrene afgiver erklæring om at ville påtage sig forsørgelsen af barnet.

•••

Stk. 3 Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2 og 3, med henblik på adoption kan ikke gives, før der foreligger en udtalelse fra Ankestyrelsen eller Familieretshuset om, hvorvidt adoption vil kunne forventes gennemført.

•••

Stk. 4 Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan indgives her i landet til Udlændingestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside