14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlændingebekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlændingebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 744 af 22. April 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Udlændinge- og integrationsministeren godkender efter indstilling fra Nationalt ID-center pas og anden rejselegitimation. Godkendte dokumenter offentliggøres på udlændingemyndighedernes hjemmeside.

•••

Stk. 2 I vurderingen efter stk. 1 lægges der blandt andet vægt på oplysningerne i dokumentet og forholdene omkring udstedelsen af dokumentet, herunder

  • 1) om dokumentet er udstedt af en kompetent myndighed fra det land, hvor pasindehaveren er statsborger, og er forsynet med angivelse af den udstedende myndighed, herunder hvorvidt myndighedsangivelsen findes på en lamineret side eller er bekræftet ved myndighedens stempel eller segl,

  • 2) om eventuelle rettelser i dokumentet er påført af en kompetent myndighed,

  • 3) om dokumentet indeholder oplysninger om territorial og tidsmæssig gyldighed,

  • 4) om dokumentet er gyldigt for tilbagerejse til udstederlandet,

  • 5) om dokumentet giver mulighed for angivelse af fyldestgørende oplysninger til sikring af identitet og nationalitet, herunder pasindehaverens fulde navn, fødselsdato, fødested, nationalitet og køn,

  • 6) om dokumentet indeholder plads til afstemplinger,

  • 7) om dokumentet er udfærdiget på eller indeholder oversættelse til dansk, norsk, svensk, engelsk, fransk, italiensk, spansk eller tysk, og

  • 8) om dokumentet er tilstrækkeligt sikret imod forfalskning eller andet misbrug, blandt andet under hensyn til eventuelle biometriske kendetegn.

•••

Stk. 3 Kriteriet nævnt i stk. 2, nr. 1, vedrørende statsborgerskab i det udstedende land finder ikke anvendelse på legitimationsdokumenter, som er udfærdiget af kompetente danske eller udenlandske myndigheder til en person, der er statsborger i et andet land eller statsløs (fremmedpas eller rejsedokument for flygtninge).

•••

Stk. 4 Udlændinge- og integrationsministeren kan endvidere ved vurderingen efter stk. 1 lægge vægt på hensynet til rigets sikkerhed samt nationale og udenrigspolitiske interesser.

•••
profile photo
Profilside