14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlændingebekendtgørelsen § 17

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlændingebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 744 af 22. April 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9-9 f, 9 i-9 n, 9 p og 9 q udstedes således, at tilladelsen udløber senest 3 måneder før udløbet af udlændingens pas eller tilbagerejsetilladelsen til det land, der har udstedt udlændingens rejsedokument. Har udlændingen fast ophold i et andet land end hjemlandet, udstedes opholdstilladelsen under de vilkår, som er anført i 1. pkt., og således at den udløber senest 3 måneder før udløbet af tilbagerejsetilladelsen til bopælslandet.

•••

Stk. 2 Ved meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 og 8 kan Udlændingestyrelsen fravige bestemmelsen i udlændingelovens § 39, stk. 1. Ved meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9, 9 b-9 f og 9 q kan Udlændingestyrelsen i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i udlændingelovens § 39, stk. 1. Ved meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9 a, 9 i-9 n og 9 p kan Styrelsen for International Rekruttering og Integration i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i udlændingelovens § 39, stk. 1.

•••

Stk. 3 Ved meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9, 9 b-9 f og 9 q kan Udlændingestyrelsen i særlige tilfælde fravige stk. 1. Ved meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9 a, 9 i-9 n og 9 p kan Styrelsen for International Rekruttering og Integration i særlige tilfælde fravige stk. 1. Gyldigheden af den pågældende udlændings pas skal i så fald være længere end den meddelte opholdstilladelse og gøre det muligt for udlændingen at rejse tilbage til udstederlandet inden udløbet af passet.  3. pkt. finder dog ikke anvendelse ved meddelelse af opholdstilladelse til et barn efter § 16, stk. 3. Det må ikke være anført i passet eller på anden måde være oplyst, at passet ikke er gyldigt for tilbagerejse til udstederlandet.

•••
profile photo
Profilside