14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlændingebekendtgørelsen § 15

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlændingebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 744 af 22. April 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 3, §§ 9, 9 d og 9 q, gives med mulighed for varigt ophold her i landet, medmindre udlændingen kun ansøger om opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, § 9 c, stk. 1, 2 og 4, §§ 9 e og 9 f gives med mulighed for varigt eller midlertidigt ophold her i landet, jf. dog stk. 4. Ved afgørelsen af, om opholdstilladelsen skal gives med mulighed for varigt eller midlertidigt ophold, skal der navnlig tages hensyn til formålet med opholdet.

•••

Stk. 3 Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 og § 8, stk. 1 og 2, § 9 a, § 9 c, stk. 3 og 5, §§ 9 i-9 n og 9 p gives med henblik på midlertidigt ophold her i landet.

•••

Stk. 4 Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 og § 9 c, stk. 1, som er meddelt som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 og § 8, stk. 1 og 2, gives med henblik på midlertidigt ophold her i landet.

•••
profile photo
Profilside