Udenrigstjenesteloven § 2

Denne konsoliderede version af udenrigstjenesteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om udenrigstjenesten

Lov nr. 150 af 13. april 1983,
som ændret ved lov nr. 331 af 14. maj 1997, lov nr. 410 af 06. juni 2002, lov nr. 753 af 02. juni 2015, lov nr. 316 af 25. april 2018 og lov nr. 63 af 28. januar 2020

§ 2

Udenrigstjenestens 3 grene, udenrigsministeriet, de diplomatiske og de konsulære repræsentationer, udgør en fælles tjeneste og er en myndighed.