14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Udenrigstjenesteloven § 5

Uddrag fra forarbejderne til udenrigstjenesteloven § 5:

Der foreslås indsat et nyt 3. punktum i bestemmelsens § 5, stk. 1, hvorefter tjenestemænd i udenrigstjenesten kan ansættes på åremål. Bestemmelsen svarer til den almindelige regel i tjenestemandslovens § 33 b, hvorefter vedkommende minister bestemmer hvilke stillinger, der kan besættes på åremål.Ansættelse som tjenestemand i udenrigstjenesten på år...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.