14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udenrigstjenesteloven § 5

Lov om udenrigstjenesten paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udenrigstjenesteloven og bygger på lov nr. 150 af 13. April 1983. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Udnævnelse af tjenestemænd i lønramme 16, med mulighed for oprykning til lønramme 21, 29, 31 og 34, lønramme 36 og højere lønramme sker til tjenestemænd i vedkommende lønramme i udenrigstjenesten uden angivelse af stilling eller tjenestested. Udenrigsministeren fastsætter fordelingen af de i 1. pkt. nævnte tjenestemænd mellem udenrigsministeriet og repræsentationerne i udlandet. Udenrigsministeren bestemmer, hvilke stillinger der kan besættes på åremål.

•••

Stk. 2 Tjenestemænd i de i stk. 1 nævnte lønrammer samt kancellister er forpligtet til at gøre tjeneste også ved repræsentationerne i udlandet. Bestemmelsen om, hvor og i hvilken egenskab de skal forrette tjeneste, træffes for så vidt angår tjenestemænd i 36. eller højere lønramme af kongen og med hensyn til tjenestemænd i lønramme 16, med mulighed for oprykning til lønramme 21, 29, 31 og lønramme 34, samt kancellister af udenrigsministeren.

•••

Stk. 3 Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan der i undtagelsestilfælde, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, ansættes tjenestemænd uden forpligtelse til at gøre tjeneste ved repræsentationerne i udlandet.

•••

Stk. 4 Tjenestemænd, som har nået pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a, og som beordres til anden tjeneste i henhold til stk. 2, har ret til i stedet for at lade sig forflytte at få deres afsked med pension efter § 2, stk. 1, i lov om tjenestemandspension, idet § 6, stk. 6, i samme lov ikke finder anvendelse. Dog gælder dette ikke i tilfælde, hvor tjenestemanden beordres til tjeneste i udenrigsministeriet i en stilling, der er normeret i tjenestemandens lønramme.

•••
profile photo
Profilside