14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udbudsloven § 176

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udbudsloven og bygger på lov nr. 1564 af 15. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§176 Betingelser vedrørende kontraktens gennemførelse
En ordregiver kan fastsætte særlige betingelser for gennemførelsen af en kontrakt. Betingelserne skal være forbundet med kontraktens genstand, jf. § 163, og skal anføres i udbudsbekendtgørelsen eller i det øvrige udbudsmateriale. Betingelserne kan omfatte økonomiske, innovationsrelaterede, miljømæssige, sociale eller beskæftigelsesrelaterede hensyn.

•••

Stk. 2 Ordregivere skal under overholdelse af betingelserne i stk. 1 indføre krav i kontrakten om anvendelse af personer under oplæring ved gennemførelsen af de offentlige kontrakter, der er omfattet af regler udstedt i medfør af stk. 4, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Pligten i stk. 2 finder ikke anvendelse, når anvendelsen af personer under oplæring

  • 1) medfører en sikkerhedsrisiko,

  • 2) ikke egner sig til gennemførelse af kontrakten eller

  • 3) strider mod anden lovgivning.

•••

Stk. 4 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke kontrakter der er omfattet af stk. 2. Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester Koncessionsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside