14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udbudsloven § 88

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udbudsloven og bygger på lov nr. 1564 af 15. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§88 Udvælgelse af deltagere
Projektkonkurrencer skal gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 84-92.

•••

Stk. 2 En ordregiver skal i forbindelse med projektkonkurrencer med et begrænset antal deltagere fastsætte klare og ikkediskriminerende kriterier for egnethed, der skal danne grundlag for udvælgelsen. Antallet af ansøgere, der opfordres til at deltage i projektkonkurrencen, skal fastsættes således, at der sikres reel konkurrence.

•••

Stk. 3 Adgangen til at deltage i projektkonkurrencer må ikke begrænses

  • 1) med henvisning til en medlemsstats område eller en del heraf eller

  • 2) på grund af det forhold, at det i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor projektkonkurrencen afholdes, kræves, at deltagerne skal være enten fysiske eller juridiske personer.

•••
profile photo
Profilside